Kontrollpanel
 
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB
 
Räntefritt lån är äntligen möjligt! Vi revolutionerar lånemarknaden och din lånekostnad kan halveras. Du betalar enbart för faktiskt utfört arbete och ränta är ett minne blott.


Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB står för LÅGA KOSTNADER för företag och människor.

Räntefritt lån är äntligen möjligt!
Vi revolutionerar lånemarknaden och din lånekostnad kan halveras.

Vill du vara delaktig i en förändring av samhället till gagn för företag och människor och med samma syn vi har så välkommen bli en aktiv eller passiv delägare:


Investeringsmöjlighet nedan... Potentialen minst i paritets med Facebooks börsintroduktion. Begränsat erbjudande.

 • EN FÖRSTA INVESTERARE har en ekonomisk profil på lägst 22 MSEK och vartefter > 100 MSEK.

  Prospektet finns här...
  "EN FÖRSTA INVESTERARE" (Länken låst!)
  "SMS:a oss på + 46 70 244 76 38 och ange mailadress så sänder vi en öppen länk"
  .

  Ta gärna vår kontakt om du vill veta mer via kontaktformuläret nedan eller maila/ring oss om din kontakt. Vi garanterar full sekretess.

 

 • En av 20 st INVESTERARE har en ekonomisk profil på 500 000 kr.

  Prospektet finns här öppet presenterat tills vidare...
  "INVESTERARE 500 TKR"

  Maila/ring oss gärna, se kontaktformuläret nedan, om ditt intresse så återkopplar vi.

  Som ovan full sekretess utlovas.


Notera!
Konto för aktieköpare (Sverige):
Bankgiro: 5425-6292 Ekobanken
Bankgiro: 229-9105 Swedbank
Bankgiro: 711-7831 Nordea
Plusgiro: 94 46 16-2

Please notice!
Account for share purchases (abroad):
IBAN: SE73 8000 0810 3400 3301 2105
BIC: SWEDSESS


Vi förvånas inte över att när det finansiella systemet spridits runt om i världen att Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB når inom 5-7 år Facebooks värdering år 2013, se den här, FACEBOOKS gigantiska börsintroduktion.


Nedan presenterar vi vår SAMHÄLLSSYN och de MJUKA VÄRDEN vi står bakom:
 

 •  Vi har ett genuint intresse av att främja en samhällsutveckling som är till fördel för såväl människor som djur och växter. Vi är alla beroende av dessa för vår försörjning och undvikande av en klimatkatastrof, uppvärmning av planeten till en nivå som överstiger målet i Parisavtalet.

   
 • Vi anser att tjäna pengar på pengar inte gynnar annat än ökande klyftor i samhället. Skulle alla tjäna pengar på pengar ställer man sig troligtvis frågan ”vem skall arbeta då om alla tjänar pengar på pengar”

   
 • Därför sysslar vi inte med ränta. Andra tar betalt i ränta och då räcker det med att TIDEN GÅR för att få intäkter. Det anser vi vara näst intill ohederligt men bekvämt och bra naturligtvis för den som har dessa högar av pengar. Lågkostnadsbolaget tar gärna  avstånd från det då vi är medvetna om vilka skador det förorsakar, för miljön men framför allt för människors välmående.Vi tar betalt för att vi utför ett arbete, exvis sköter avierna, tar betalt för säkerheter osv. Känns riktigt då det gynnar företagen och privatpersoner.

   
 • För oss som sysslar med räntefrihet och tar betalt för faktiskt utförd arbetsuppgift, som alla företagare gör i någon mening så har vi visat att exvis lånekostnaderna blir ca 25% jämfört med räntebärande lån. Du som investerare bör hålla med om att resterande 75% inte gör någon som helst form av samhällsnytta. Förutom att man tjänar ytterligare pengar på pengar som gagnar de som redan har tillräckligt, vilket är 1,5% av befolkningen.

   
 • Vi främjar en samhällsordning där ingen blir förföljd eller straffad för sin politiska eller religiösa uppfattning så länge som vederbörande inte bryter mot svensk eller internationell lag eller tvingar andra att göra det.

   
 • Att investera här och bli en delägare är onekligen en av världens bästa investeringar. Vårt räntefria system gynnar alla och framför allt förbättras klimatet. Tyvärr är det få idag som kommit underfund med att räntan är världens största gissel men vi är övertygade om att några kloka förr eller senare hakar på tåget och då tror vi att viss ketchupflaskaeffekt uppnår. Kanske idé vara med från början ?  
   

Vi är en del i att världens finansiella system måste förändras i enlighet med FN:s Agenda 2030 och här kan även du vara delaktig i den förändringen. Investera här för framtiden till gagn för miljö, familj, våra barn och barnbarn, företaget och framför allt för att åstadkomma en bättre tillvaro och en dräglig framtid! Lågkostnadsbolaget (Lowcostcompany) produktportfölj: Investeringar - Lån - Marknadsplats

Swisha in ditt bidrag på 123 314 04 98 och stöd oss och Sveriges innevånare i omställningen till världens enda räntefria land (om du inte aktivt vill delta som delägare men önskar ända att en förändring måste komma till stånd)

Här INVESTERAR man och din prestation genererar för varje krona POÄNG. Vartefter TIDEN går ökar din prestation och allt mer poäng ansamlas och du sitter i en guldsits, skänka dem, sälja dem, använda dem själv till lån. Alla möjligheter finns till livs.

POÄNGEN kan bli din livs bästa investering då du själv bestämmer avkastningens nivå! Köparna bestämmer på MARKNADSPLATSEN om de vill köpa poängen.

Här LÅNAR man räntefritt och här kan poängen också användas till att ge dina barn en gåva som de kommer uppskatta mer än allt annat.


När Lågkostnadsbolagets finansiella system når marknaden påbörjas förändringen i samhället:
 

 •  Landsbygden kommer blomstra med servicekontor i varje kommun.

   
 • Lågkostnadsbolaget kommer vara delaktiga i att lägga grunden för samhällens finansiella system som FN kräver och måste genomföras för att inte världens klyftor skall vidgas än mer.

   
 • När räntan försvinner så behöver färre sätta sig i skuld för att betala dessa kostnader. 

   
 • Lägre hyror om bolån finansieras räntefritt.

   
 • Radikalt lägre lånekostnader för företag och privatpersoner.

   
 • Konsekvensen med räntemekanismen blir att man måste ha tillväxt och därmed ökande skulder.

   
 • Så länge som banker sysslar med ränta som överstiger bankens kostnader för drift av verksamheten inklusive täckande av förluster på lån så är det tekniskt/matematiskt omöjligt att inte påverka klimatet negativt.

   
 • Samma problem i princip för företag, de skall täcka sina kostnader för driften inklusive underhållskostnader.

   
 • Slutsatsen redan nu… så upptäcker man att en hyra kan innehålla så mycket som 77% ränta. Avseende ALLA Varor & Tjänster så är räntekostnaden ca 40% av totala priset.

  Köper du mat för 100 kr så är 40 kr ränta, orimlig situation i längden.

   
 • I en stad med 140 000 invånare (Norrköping) måste befolkningen varje år ÖKA sin gemensamma skuld med 1,4 miljarder kr för att ränteekonomin skall kunna snurra vidare!

   
 • Klimatet påverkas av den ökande konsumtionen. Det är omöjligt att undvika att öka skuldsättningen i en räntebaserad ekonomi och en sådan kräver en oavbruten tillväxt för att ”fungera”.

   
 • Räntan påverkar så fort människor lånar, räntan ligger utanför ett välmående samhälle. Man kan likna räntan vid en parasit som suger ur den ”göttaste näringen” och lämnar ”skräpet” till människorna.

   
 • På sociala medier, ett inlägg (OBS! personens reviderade version, inte vår men väcker viss eftertanke) om vad kända amerikaner anser om bl a räntan: Kända amerikaner
   

Även om du inte har möjlighet delta aktivt uppskattar vi ändå ditt stöd, litet som stort. Swisha ditt bidrag på 123 314 04 98 och ditt bidrag påskyndar processen att komma igång snabbare med en förändring av de finansiella systemen till gagn för människorna i samhällena och hela jordklotet.  


Vi söker personer/företag i olika länder som har intresse/kapacitet att företräda med ensamrätt Lågkostnadsbolaget (Lowcostcompany). Vänligen kontakta oss på Info at Lagkostnadsbolaget.se. Märk mailet med namn, telefonnummer och vilket land ni representerar. Vi bekräftar mottagandet via mail och återkopplar per telefon. 
 

Välkommen till att vara delaktig i att forma framtiden, som aktiv eller som stöd, alla räknas!!Kontakta oss
Namn: Lågkostnadsbolaget (affärsområdet "Finance" i TBST Group)
Telefon: +46 270 56 90 23 (vx)
Telefon: +46 72 341 50 91
Epost: Info@Lagkostnadsbolaget.se
Epost: Info@Lowcostcompany.com
 
Namn: TBST Sale/Marketing (affärsområdet "Sälj" i TBST Group)
Telefon: +46 72 341 50 91 (Sale)
Telefon: +46 70 244 76 38 (Sale)
Epost: Sale@TBST.se
 

Klicka här för kontaktformulär >>
 

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB (ett affärsområde inom TBST Group)
..ingår i TBST Group med 18 affärsområden. Administreras av TBST Finance med representanter i form av Frilansare (egenanställda) och Franchisetagare (eget företag)..
Org. nr: 556454 - 5076
Telefon: +46 270 56 90 23.. +46 72 341 50 91
Bankgiro (investeringar): 504-9960, Bankgiro (övrigt): 5813-5658
Swish: 123 314 04 98