FAQ Kontrollpanel
 
Föreningen Dom kloka
 
Med målsättningen R-S-M, grundar sig på den vanliga människans välbefinnande utifrån en bra egen ekonomi.


Dom Kloka stödjer myndigheter som är effektiva och inte belastar individen.

R-S-M = vår grund för ett välbefinnande på individnivå.
(PDF-filer) - R= Räntefrihet (ingen ränta) ... S=Nytt Skattesystem ... M= Medborgarlön eller Basinkomst - (PDF-filer)

Dom kloka anser att vi kan förändra samhället åt "rätt håll" genom att ta bort eller åtminstone minimera obegripliga "samhällssystem". Det mesta i dagens samhälle baseras på regler och villkor uppbyggda till den grad att konstruktörerna själva inte begriper dess innebörd. Skattesystemet, banksystemet (trading, räntor mm), socialförsäkringssystemet, skolsystemet, sjukvårdsapparaten, domstolsväsendet mm är några exempel på det ogenomträngliga för den vanliga människan MEN enkelt att manipulera för de "pålästa", oftast banar "samhällslabyrinten" väg för de kriminella.

Vi kallar "systemet" hädanefter för "samhällslabyrinten". Det är skapandet av "samhällslabyrinten" som tvingar människor och företag att syssla med som vi anser "onödigt pappersvändande". Som individ idag tvingas Du in i samhällslabyrinten. Du och företagen måste deklarera, storföretagen arbetar hårt för att helt undvika skatt, arbetslösa måste bollas till meningslösa aktiviteter, sjuka ställs i köer eller läggs i korridorer eller tvingas till att söka arbete osv.
Den värsta "samhällslabyrinten" finns inom den finansiella sektorn där ränta och komplicerade upplägg lurar kommuner och stater på miljarder och i den brottsligheten går finanseliten (1,5% av människorna) oftast helt skadeslösa.

Den vanliga människan är förloraren, den cancersjuke som ligger i koridoren och tvingas söka arbete. Den arbetslöse som tvingas till meningslösa aktiviteter. Den vanliga medelsvensson med arbete tvingas till daglig stress med att hinna med det och det och är oftast högt belånade och får sällan vardagspusslet som ekonomin att gå ihop.

Dom kloka anser att man först måste känna en grundtrygghet i ekonomin och 80 % "samhällslabyrintgöra" måste avskaffas. Exvis Skatteverket och Arbetsförmedligen samt effektivisera alla myndigheter. Dom kloka förändrar med R-S-M.

 • (R) Varför måste man ha ränta om man inte behöver det ? Varför göda 1,5% av samhället, exvis kapitalägare ?
 • (S) Varför måste privatpersoner/företag deklarera om man inte behöver det ?
 • (M) Varför måste man arbeta om man inte vill det ? De som vill fortsätta arbeta får extra bränsle. Startar man nytt företag får alla en "kickstart". Erfarenheten visar att sysselsättningen snarare ökar, inte minskar, som många påstår eller oroar sig för.

Vi har faktabakgrund för allt vi skriver eller påstår och svarar gärna på alla frågor. Nu byggs en databas upp med frågor och svar så vi välkomnar alla, främst att gå in som medlem i föreningen samt bidra med ytterligare frågeställningar.

Anser Ni att myndigheter sysslar med rätt saker ?

 • Polisen: vänder papper till 97% säger Leif GW Persson. Alltså sköter de sin uppgift till 3%.
 • Arbetsförmedlingen: Behövs inga ord. Några % är effektiv förmedling av arbeten.
 • Domstolar: Massor av överklaganden... ineffektivt, småärenden upptar enorma resurser.

Dom Kloka anser att att samhället är ineffektivt och kostar onödigt mycket pengar.


HUR SER LÖSNINGARNA UT ? (mycket info, jobbigt att läsa kanske p g a att det är så enkelt och klokt men framför allt ANNORLUNDA)

(R) Räntefrihet: Bara tiden går så tjänar utlånare massor utan arbetsinsats.

 • Räntemekanismen och en bakgrund ... pdf
 • Inflationen, Räntan, Arbetslösheten mm ... pdf
 • Vad kostar ett lån utan ränta ? Ca 190 000 kr istället för 800 000 kr. Överskottet går till utlånaren, inte klokt! ... pdf

(R) Räntefrihet via Dom kloka skapar följande:

 • minskar de ekonomiska klyftorna
 • billigare bostäder att köpa och hyra
 • bättre miljö
 • mindre stress
 • annorlunda banker som gör det de borde göra
 • mer fritid
 • billigare mat
 • nästan alla priser kommer att sjunka
 • fredligare värld
 • skuldsättningen behöver inte öka då ränta på ränta upphör
 • tillväxttankarna upphör då man slipper invänta ”smällen”
 • det land som inför (R & S) först får ökad konkurrenskraft...
   

(S) Nytt Skattesystem: Du eller Företagen betalar skatt på pengar som finns på konton. Det sker helt automatiskt. De pengar Du tjänar går oavkortat till Dig. Pengar som inte används är fel ändamål för pengar. Pengar är ett hjälpmedel för att bedriva handel med varor och tjänster. Därför ökar klyftorna hela tiden när de som äger pengar, 2%, tjänar bara mer pengar. 98%, alla vanliga förlorar och kämpar hela tiden för att förse de 2%, inte klokt! anser Dom Kloka.

 • Olägenheter idag ... pdf
 • Möjligheter i morgon ... pdf

(S) Nytt Skattesystem via Dom kloka skapar följande:

 • blir en mer avspänd tillvaro för de flesta
 • mindre konflikter
 • färre improduktiva arbetsplatser
 • bättre tillvaro för människor, djur och växter
 • inga finanskriser
 • de ultrarika slipper oroa sig för folkets ilska
 • de rika kommer att känna sig ”behövda” och bli viktiga stöttepelare i samhället, istället för plundrare
 • lägre skatt då man spar in så mycket på Arbetsförmedlingen, Skatteverket mm
  färre ärenden för Domstolarna då många överklaganden bl a försvinner
  den ”rätta” brottsligheten kan förhindras genom att ärendena fokuseras mot förebyggande åtgärder
 • de rika får det bättre och behöver inte som Joakim von Anka försvara sig mot Björnligan
 • det land som inför (R & S) först får ökad konkurrenskraft...
   

(M) Medborgarlön: Alla folkbokförda i Sverige, oavsett nyfödd eller 100-åringen får en månadslön på ca 11 000 kr insatt på sitt konto. Pengarna på kontot beskattas dagligen och det innebär en skatt på mellan 6-11% jfrt med idag ca 30% och mer. Dom Kloka anser det vara klokt.

 • Vad sker egentligen vid Medborgarlön ? ... pdf
 • Hur finansieras en Medborgarlön ... pdf  (tung version) .... pdf (lätt version)

(M) Medborgarlön via Dom kloka skapar följande:

 • barnens situation blir bättre, man får tid att umgås och tid för uppfostran
 • de vuxna blir avstressade, undviker rapporter till Arbetsförmedlingen, Sociala myndigheter mm
 • ingen behöver tigga
 • då marginalskatten i skattesystemet blir noll lönar det sig från första kronan att arbeta
 • en rehabilitering efter en sjukdom kan bli mjukare och man kan gradvis komma in i arbete
 • fler företag startas då människor kan göra det de tycker är roligt, mer lokal produktion, lägre transportbehov uppstår
 • fler kan försörja sig, på landsbygden och på mindre orter
 • de redan för stora städerna behöver då mindre och färre investeringar
 • de rika kommer känna större tillfredsställelse när de upptäcker att människorna mår bättre och inte hela tiden fokuserar på de "orättvisa klyftorna"


Dom kloka vill att vi ska ha det bra på jorden. Vi kan förändra till det i Dom kloka.

Vi struntar alltid i partifärgen.

Med konceptet R-S-M kan Dom Kloka genomföra förändringar till gagn för människan och inte ägare av pengar (finansiella institut, 1,5%) = Räntefrihet (R).

Dom klokas nya Skattesystem (S) är så extremt enkelt och okomplicerat att få människor begriper det. Som "Columbi ägg" och individen och företagen kommer att jubla över det enkla.

Medborgarlönen (M) finansieras i det nya skattesystemet och det är för bra för att vara sant även det men vi lovar 40 års statistik bakom oss så kan ingen Politiker eller Nationalekonom (som inte är köpta) ifrågasätta detta.

Vi ställer mer än gärna upp på varje möte där vårt koncept blir ifrågasatt. 

Dom Kloka vill förändra och det snabbt och vi efterfrågar företrädare som kan företräda oss i Sverige samt företrädare i varje kommun. Vi är enkla och förstår att det krävs en förändring av "nuvarande välfärdssystem" som bygger på att bygga högar av pengar, invagga människor i en "samhällslabyrint" där 1,5% gynnas.

Istället för att valla in människor i "samhällslabyrinten" anser Dom Kloka att fokus skall sättas på individens välmående och självständighet.

Budskapet är alltså enkelt men väl grundat på historien och hur vår lösning är utformad. Vi har sett hur  individens beroende av pengar ökar för varje dag som går, eller som vi säger att 98,5% av befolkningen är anställda av de andra 1,5%. I grunden finns alltså ett nytt skattesystem, enkelt och klokt bara. Lika enkelt som rösträkningen som poppar upp i TV rutan. En dator sköter beskattningen och Du behöver inte bry Dig. Inte heller behöver Du deklarera eller oroa Dig för bedragare osv..

Vi har under vårt långa liv konstaterat att 14 Mercedesbilar i garaget, till semesterstressen att hinna besöka all världens hörn, för att lägga ut all "härlighet" på Sociala Medier inte är den ultimata lyckan. Vi tror att lagom är bäst, att må bra och slippa oroa sig för ekonomin är bäst för människokroppen (i den ingår själen).

Den mentala hälsan försämras ständigt i världen, man oroar sig. Inte oroar sig Zebran när flocken betade på de bästa av grödorna på savannen och lejonet dödade en zebra... de stack iväg vid överfallet men kom snart tillbaka. Skulle de oroa sig skulle de ständigt vara på flykt och inte finna bättre tillfredsställelse på annat ställe.

Vi har analyserat, tagit fram matematiska modeller, testat dem, ifrågasatt dem, pratat med folk och genomgående är slutsatsen, klokt, kanon, ser verkligen ... klokt ut... men det får Ni aldrig igenom. 

Vi vill bli en stark påtryckningsgrupp för att få igenom resultat. Detta är inte bara enkelt och klokt, utan även smart!



Kontakta oss
Namn: Per (grundare)
Telefon: +46 11 444 16 82
Telefon: +46 73 982 66 94 (direkt Per)
Epost: Info@Domkloka.se
 
Namn: Lasse (grundare)
Telefon: +46 70 244 76 38 (direkt Lasse)
Epost: Info@Domkloka.se
 





Kontaktformulär
 
Namn / Företag *
Gatuadress *
Postnr * Ort *
Epost *
Telefon *
Offert önskas    Hjälp önskas    Kontakt önskas

Meddelande