Frågor och Svar Kontrollpanel
Frågor och Svar om: Föreningen Dom kloka

Kategori: Alla
1. Hur kan vårdköerna kortas ?
2. Behövs Landstingen ?
3. Vilken lösning finns för att inte Landsbygden skall utarmas ?
4. Vad lever räntefria finansiella företag på då det inte finns någon ränta ?
5. Vilken skillnad blir det hos Dom kloka jfrt med idag gällande Invandringen och migrationen ?
6. Kommer Sverige att må bättre ekonomiskt om Dom Kloka får styra ?
7. Hur anser Dom kloka att en framtida skola kan se ut ?
8. Hur förändra samhällets utveckling avseende den eskalerande otryggheten ?
9. Kan äldreomsorgen förbättras ? Nu blir man "omskött" av olika personer varje månad ?
10. Räcker det att ta bort bankernas rätt att skapa nya pengar för att hejda skuldökningen ?
11. Kommer inte alla dra hasorna efter sig om alla får Medborgarlön (M) ?
12. Min pension räcker inte till, allt är så dyrt. Vad sker om Dom Kloka får bestämma ?
13. Vi i Sverige lever på 4 jordklot idag, vi har ju bara ett. Hur ser framtiden ut ?
14. Fortfarande tjänar män mest och det går i sakta mak framåt. Har Dom kloka nå´n ide´ ?
15. Men "herregud" tror Ni verkligen på att kunna lägga om till ett nytt Skattesystem (S) ?
16. Dom klokas enkla skattesystem förstår även en politiker men kanske inte tillväxt. Se svar.
17. Vad får vi för Sverige med Dom Klokas nya Skattesystem (S) ?
18. FN Rapport - Miljö - Nytt Skattesystem - Medborgarlön. Är rapporten klok anser Dom kloka ?
19. Många anser att Medborgarlön (Basinkomst) är ett fördärv för människan. Varför då ?
20. En Medborgarlön får man utan arbetsinsats och alla pratar om arbetslinjen osv ? Hur går det ihop ?
21. Trycket ökar på införandet av Medborgarlön i närtid....
22. Hur kommer de rika att känna sig om Dom Kloka får bestämma ?
23. Blir Dom Kloka som andra "småpartier" i en framtid... bara som en del av etablissemanget ?
24. Kan Dom klokas enkla skattesystem förhindra bedrägerier ?
25. Hur kan Dom klokas skattesystem förhindrat 70 miljardersvindeln (minst) ?
26. E-kronan som Riksbanken vill införa, vad anser Dom kloka om det ?
27. Kan Dom klokas skattesystem försvåra eller förhindra penningtvätt ?
28. Hur skapar bankerna pengar, del 1 ?
29. Hur påverkar banker med ränta miljön ?
30. Hur påverkar pratet om tillväxt och bankernas ränta miljön ?
31. Hur blir det för äldre generationer/ovana när pengar avskaffas och blir mer digitala ?
32. Blir det dyrare att bygga när Dom klokas koncept genomförts ?
33. Utbildning till bristyrken är omtalat och berör bl a Polisen, Lärare osv... Lösning ?
34. Vad kostar ett räntefritt lån ? Jämförelse mellan Nordea och JAK och Lågkostnadsbolaget.
35. Har Ni jämförelser på hur Dom klokas skattesystem ser ut jfrt med idag ?
36. Har Ni jämförelser på hur Dom klokas skattesystem ser ut jfrt med idag ?
37. Hur konkret fungerar Dom klokas skattesystem ? Kan det förhindra bedrägerier ?
38. Inga dramatiska förändringar i andelen utbildade lärare, sjuksköterskor, poliser.. MEN!?
39. God tillgång till utbildade lärare och sjuksköterskor.... MEN
40. Är samhället effektivt med många chefer och administratörer ? Dom kloka anser inte det.
41. Varför bör man läsa historien om välmående samhällen tills räntor och banktjänstemän...
42. Lågkostnadsbolagets försök till kontakt med 6 kommunalråd... de har en önskan i DN debatt.
43. Motion är en bristvara idag i alla åldersgrupper. Blir det annorlunda med Dom kloka ?
44. Många betalar högre skatt idag jämfört med 1992. Kommer det att bli så med Dom kloka ?
45. Kommer Dom kloka införa mer gymnastik på schemat ?
46. Hur tänker Dom kloka vända utvecklingen i skolan avseende de allt sämre skolresultaten ?
47. Hur tänker Dom kloka göra med den allt mer ökande främlingsfientligheten ?
48. Hur ser Dom kloka på som många anser den allt mer ökande Islamiseringen ?
49. Skall det finnas böneutrop i Dom klokas värld ?
50. Nu ökar även hemlösa pensionärer. Vad innebär Dom klokas koncept RSM för hemlösa ?
51. Kan Dom kloka hjälpa de rika och få dem känna sig bekväm med sin rikedom ?
52. Blir det bättre sjukvård med Dom kloka och förklara detaljerat varför ?
53. Idag "synkar" inte Landsting & familjeläkare i journaler. Kommer ni göra det enklare ?
54. Sjukresor idag blir oftast långa då specialistvården centraliseras mer. Är det klokt ?
55. Anser Dom kloka att disciplinen är bra i skolan ?
56. Skall skolan underlätta för de ”mer klipska” som man gör med de ligger efter ?
57. Många blir ”mer och mer rasister” i samhället. Hur kan man förändra den attityden ?
58. Kommer Dom kloka acceptera månggifte som nu med muslimer som gift sig i hemlandet ?
59. Kriminaliteten & otryggheten ökar. Gäng bildas & samhällets klyftor ökar. Vad sker...
60. Kommer Politiker att bli ”mindre korrupta” med Dom klokas koncept RSM ?
61. Vad kommer att ske med alla skatterådgivare, banktjänstemän och arbetsförmedlare om...
62. Vad kommer att ske med alla skatterådgivare, banktjänstemän och arbetsförmedlare om...
63. Hur förändras äldreomsorgen med Dom klokas koncept ?
64. Kommer robotar mera att sköta om äldreomsorgen med Dom klokas koncept ?
65. Vad säger att landets ekonomi blir bättre om folk arbetar färre timmar ?
66. Om man arbetar 5 tim/dag i stället så blir ju pendlingen ändå densamma, miljöriktigt ?
67. Man säger att Guldreserven i USA exempelvis inte finns och att de sålt guldet 3 ggr...
68. Kommer sysselsättningen att minska med Dom klokas skattesystem ?
69. Om man får betalt utan att arbeta & mer pengar i plånboken. Vad motiverar då till arbete ?
70. Om produkterna (varor & tjänster) blir ca 33% billigare. Blir det mer sysselsättning då ?
71. Hur slår det nya skattesystemet efter genomförandet direkt mot klimatet ? På sikt ?
72. Om produkter blir ca 33 % billigare. Hur kan det förbättra klimatet då det oftast blir...
73. Vilka servicefunktioner på landsbygden kommer att öka med Dom klokas koncept RSM ?
74. Varför ogillar idag bankerna införande av e-kronan eller gillar de det kanske ?
75. Kommer sparandet missgynnas nu när Dom kloka genomför beskattning av pengar ?
76. Kan ni kortfattat förklara hur det är möjligt att skatten för den enskilde kan bli 0-11% ?
77. Varför är ränta så förödande för samhället/medborgarna samt orsaken till skuldökningen ?
78. Vi får en allt sämre kondition... hur påverkar Dom klokas koncept RSM detta ?
79. Det är många som uttalat sig om problem gällande samhällsekonomin, klimatet osv men
80. Inser Politikerna idag vad folket önskar eller lyssnar de överhuvudtaget ?
81. Har ni samma uppfattning som Dom kloka om "missnöjesmarknaden" i världen ?
82. Har Dom kloka någon "Sverigebudget" som visar att det går ihop ?
83. Hur ser Dom kloka på att allt fler människor har svårt att komma till tals i samhället ?
84. Det finns ilska över banker, hitta på pengar och ränta... hur kan inställningen ändras ?
85. Hur skapar bankerna pengar, del 2 ?
86. Caroline om ränta, banker och betalningsförmedling samt skapande av pengar.
87. Jerry anser att man bör stoppa räntan och sätta bankansvariga i fängelse. Se vårt svar...
88. Vad har Dom kloka för fog att påstå att Politiker inte kan räkna ?
89. Hur konkret skall Dom kloka göra för att påverka "klimatet positivt" ? Punktskatter ?
90. Jag är en fattigpensionär (får ut ca 11 000 kr/mån) och har svårt att få det gå runt...
91. Är bankerna skyldiga till skuldökningen samt skapandet av pengar ?
92. Är bankerna skyldiga till skuldökningen samt skapandet av pengar ?
93. Ökar egentligen klyftorna i världen eller är det en myt ?
94. Ökar konsumtionen när folk får mer pengar i plånboken efter genomförandet av (S) ?
95. Valutaspekulation ? Sätter Dom kloka stopp för det ?
96. Skuldkarusellen, bankers roll, låntagares roll, ägarnas roll... hur är det jan 2019 ?
97. Varför pratas det så lite om Medborgarlön i Sverige ? Hur ser det ut i andra länder ?
98. Har Ni jämförelser på hur Dom klokas skattesystem med löner/skatt ser ut jfrt med idag ?
99. Hur ser Dom klokas korta program ut ?
100. Här finns synpunkter på hemsidan och hur man uppfattar den... Medborgarlön gillar man.
101. Det finns ambitiösa förslag på nytt skattesystem, bl a Vändpunkt med Kent Holmkvist...
102. Tillväxten/klimatet... Dom klokas (www.Domkloka.se) lösning med vårt program RSM...
103. Dom klokas enkla landsbygdslösning... se mer på www.domkloka.se...
104. Exempel på skatt och lön med Dom klokas nya Skattesystem (S)...
105. Swedbank, banker överhuvudtaget existens i nuvarande form ändras med Dom kloka vid makten.
106. Vi får en allt sämre kondition... hur påverkar Dom klokas program RSM detta ?
107. Staten skatteplundras varje år ständigt och Dom klokas program RSM förhindrar det bara...
108. Skattesmitning, skatteparadis, slippa beskattning på kapital... RSM i Dom kloka förhindrar detta.
109. Sverige det mest korrupta landet i Skandinavien ?