Frågor och Svar Kontrollpanel
Frågor och Svar om: Föreningen Dom kloka

Kategori: Alla
1. Hur kan vårdköerna kortas ?
2. Behövs Landstingen ?
3. Vilken lösning finns för att inte Landsbygden skall utarmas ?
4. Vad lever räntefria finansiella företag på då det inte finns någon ränta ?
5. Vilken skillnad blir det hos Dom Kloka jfrt med idag gällande Invandringen & Migrationen ?
6. Kommer Sverige att må bättre ekonomiskt om Dom Kloka får styra ?
7. Hur anser Dom Kloka att en framtida Skola kan se ut ?
8. Hur förändra samhällets utveckling avseende den eskalerande otryggheten ?
9. Kan äldreomsorgen förbättras ? Nu blir man "omskött" av olika personer varje månad ?
10. Räcker det att ta bort bankernas rätt att skapa nya pengar för att hejda skuldökningen ?
11. Kommer inte alla dra hasorna efter sig om alla får Medborgarlön (M) ?
12. Min pension räcker inte till, allt är så dyrt. Vad sker om Dom Kloka får bestämma ?
13. Vi i Sverige lever på 4 jordklot idag. Vi har ju bara ett ? Hur ser framtiden ut ?
14. Fortfarande tjänar män mest och det går i sakta mak framåt. Har Dom Kloka nå´n ide´ ?
15. Men "herregud" tror Ni verkligen på att kunna lägga om till ett nytt Skattesystem (S) ?
16. Dom Klokas enkla skattesystem förstår även en Politiker men kanske inte tillväxt. Se svar.
17. Vad får vi för Sverige med Dom Klokas nya Skattesystem (S) ?
18. FN Rapport - Miljö - Nytt Skattesystem - Medborgarlön. Är rapporten klok anser Dom Kloka ?
19. Många anser att Medborgarlön (Basinkomst) är ett fördärv för människan. Varför då ?
20. En Medborgarlön får man utan arbetsinsats och alla pratar om arbetslinjen osv ? Hur går det ihop ?
21. Trycket ökar på införandet av Medborgarlön i närtid....
22. Hur kommer de rika att känna sig om Dom Kloka får bestämma ?
23. Blir Dom Kloka som andra "småpartier" i en framtid... bara som en del av etablissemanget ?
24. Kan Dom klokas enkla skattesystem förhindra bedrägerier ?
25. Hur kan Dom klokas skattesystem förhindrat 70 miljardersvindeln (minst) ?
26. E-kronan som Riksbanken vill införa, vad anser Dom kloka om det ?
27. Kan Dom klokas skattesystem försvåra eller förhindra penningtvätt ?
28. Hur skapar bankerna pengar ?
29. Hur påverkar banker med ränta miljön ?
30. Hur påverkar pratet om tillväxt och bankernas ränta miljön ?
31. Hur blir det för äldre generationer/ovana när pengar avskaffas och blir mer digitala ?
32. Blir det dyrare att bygga när Dom klokas koncept genomförts ?
33. Utbildning till bristyrken är omtalat och berör bl a Polisen, Lärare osv... Lösning ?
34. Vad kostar ett räntefritt lån ? Jämförelse mellan Nordea och JAK och Lågkostnadsbolaget.
35. Har Ni jämförelser på hur Dom klokas skattesystem ser ut jfrt med idag ?
36. Har Ni jämförelser på hur Dom klokas skattesystem ser ut jfrt med idag ?
37. Hur konkret fungerar Dom klokas skattesystem ? Kan det förhindra bedrägerier ?
38. Inga dramatiska förändringar i andelen utbildade lärare, sjuksköterskor, poliser.. MEN!?
39. God tillgång till utbildade lärare och sjuksköterskor.... MEN
40. Är samhället effektivt med många chefer och administratörer ? Dom kloka anser inte det.
41. Varför bör man läsa historien om välmående samhällen tills räntor och banktjänstemän...
42. Lågkostnadsbolagets försök till kontakt med 6 kommunalråd... de har en önskan i DN debatt.